top of page

הצטרף לקבוצה שלנו

כמה מהיתרונות בהצטרפות לצוות שלנו:

אנו תמיד מחפשים אנשי מקצוע (או מתמחים) שיצטרפו לצוות שלנו.

אם אתה שולט ב עברית ואנגלית ו:
Psychiatrists (MD)

Psychologists (Ph.D.)
Mental Health Clinician (LPCC)  
Marriage and Family Therapists (LMFT) or 
Social Workers (MSW)
Life Coaching (certified)

אנחנו גם מחפשים דוברי עברית:
MFT-Intern ~ MSW-Intern

 

רשת קבוצתית

בהצטרפות למרכז ייעוץ לב ללב תקבל  גישה מיידית לרשת של עמיתים לטיפול בבריאות הנפש. זו הזדמנות להרחיב את מערכות היחסים המקצועיות שלך ולגלות הזדמנויות מקצועיות וטיפוליות חדשות. בין אם בתרגול סולו, בתרגול קבוצתי או באקדמיה, הקשרים הללו יעזרו להעשיר את הקריירה שלך כמטפל.

פלטפורמת וידאו מוגנת HIPAA


הטיפול באמצעות שיחות וידאו דורש אבטחה מוגברת של הפלטפורמה. כאן בלב ללב, אנו מספקים לך תוכנית מאובטחת ותואמת HIPAA

הפניית לקוחות 

פרסום ומציאת זרם קבוע של לקוחות יכול להיות מאתגר עבור המטפל.

אנחנו נדאג לחלק הזה של המשוואה כדי שתוכל להתמקד בעיקר - בטיפול עצמו. נותר לך רק להחליט על התאריך והשעה שנוחים לך.

Supervision | Consultation 

בתכניתMFT כמתמחה עליך לעמוד במינימום החובה של יחידה אחת של פיקוח שבועי. למפקחים הקליניים שלנו יש אישור לספק את הפיקוח הדרוש כדי למלא  דרישה זו.

כל  מטפל עם רשיון המעוניין להשתתף בתוכנית הפיקוח שלנו יקבל  תשלום עבור זמן הפיקוח

פרסום

להפוך סדר המשפט: אנו מכסים את עלות הפרסום ב"פסיכולוגיה היום" עבור כל מטפל שבוחר להצטרף לצוות שלנו בלב ללב.

חיוב

אנו לוקחים עלינו את מטלת גביית התשלום מהלקוחות. לב ללב מטפל בכל החיובים ומעביר תשלום ישירות למטפל. כך תוכל להתמקד רק בטיפול עצמו ובלקוחותיך.

 אנחנו מגייסים עובדים
bottom of page